Υπηρεσίες

meleti                                          

     •   Μελέτες πυρασφάλειας

     •   Μελέτες θέρμανσης

     •   Μελέτες ύδρευσης - αποχέτευσης

     •   Μελέτες ανελκυστήρων

     •   Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας – πυρανίχνευσης

         Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων

         Άδειες ίδρυσης – λειτουργίας βιοτεχνιών – βιομηχανιών

         Τεχνικός Ασφαλείας

         Ενεργειακός Επιθεωρητής

 


(ΠΡΑΤΗΡΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ).